Rozhodnutí hejtmana č. 2/2023 ze dne 28. 7. 2023

28. 07. 2023

Rozhodnutí

hejtmana Olomouckého kraje

ze dne 28. 7. 2023 č. 2/2023

o zrušení vyhlášeného období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

 

V souladu s ustanovením čl. 3 Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení“), a na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje  

 

VYHLAŠUJI

pro celé území Olomouckého kraje

KONEC DOBY ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ

vyhlášeného dne 12. 7. 2023

 

Čl. 1

Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 12 hodin dne 28. 7. 2023  a ruší rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje  č. 1/2023 ze dne 12. 7. 2023.

 

 

Ing. Josef Suchánek

hejtman

 

v zastoupení

Mgr. Dalibor Horák

2. náměstek hejtmana

 

 

Č. j.: KUOK 29281/2023

 


Poslední změna 28. 07. 2023 12:15:24