RIS 3 - Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci 2014 až 2020

Pro koordinaci aktivit v oblasti výzkumu a inovací připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Národní strategii inteligentní specializace České republiky (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, zkráceně RIS 3). Zpracování strategie je podmínkou pro uvolnění finanční podpory EU do oblasti výzkumu a inovací v letech 2014 až 2020.

Ministerstvo chce při přípravě RIS 3 zohlednit rozdíly mezi jednotlivými regiony, i proto byl do spolupráce zapojen Olomoucký kraj. Specifika kraje má postihnout speciální krajská příloha RIS 3. Zpracování RIS 3 a zapracování regionálních příloh zajišťuje sdružení firem Berman Group, Jihomoravské inovační centrum (JIC) a RPIC-VIP. Aktuálně se probíhá diskuze nad prvním návrhem Národní strategie inteligentní specializace České republiky.

Dne 11. 2. 2014 proběhlo první představení RIS 3 více než 60 zástupcům z řad firem, VŠ, univerzit a odborné veřejnosti. Na základě tohoto jednání došlo k ustanovení dvou inovačních platforem, které budou dále rozpracovávat jednotlivá klíčová témata a nástroje a tím přispívat k plnění strategických cílů.

V návaznosti na tuto akci proběhlo dne 28. 2. od 9:00 do 13:00 ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého první setkání dvou inovačních platforem zaměřených na téma“ „Lidské zdroje pro řízení a implementaci procesů inovací a inovace ve vzdělání“ a „Budování inovačního partnerství v regionu, transfer znalostí, služby a podpora pro inovativní firmy“.

Dne 10. 3. 2014 byla RIS 3 strategie představena rovněž zastupitelům Olomouckého kraje.

Dne 17. 4. 2014 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje první jednání ustavené Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje. Na tuto diskuzi navázala v pořadí druhá jednání inovačních platforem, konkrétně jednání inovační platformy „Lidské zdroje pro řízení a implementaci procesů inovací a inovace ve vzdělání“ a jednání inovační platformy „Budování inovačního partnerství v regionu, transfer znalostí, služby a podpora pro inovativní firmy“.

Diskuse napříč všemi skupinami se vedla především na téma návrhové části Regionální přílohy RIS3. V případě Krajské rady pro inovace konkrétně nad strategickými a specifickými cíli strategie a také nad oborovou specializací Olomouckého kraje. Diskuse v rámci inovačních platforem se týkala výběru a konkretizace prioritních nástrojů k realizaci RIS3 v Olomouckém kraji.

Dne 13. 5. 2014 proběhlo na Krajském úřadě Olomouckého kraje již druhé setkání Krajské rady pro inovace. Obsahem tohoto setkání byla zejména diskuse nad finální podobou Regionální přílohy RIS3 Olomouckého kraje v oblasti domén specializace a návrhové části strategie. Na základě jednání došlo k finální úpravě výše zmíněných částí strategie a k jednomyslnému schválení Regionální přílohy RIS3 Olomouckého kraje.

Dne 29. 5. 2014 byla schválena Radou Olomouckého kraje Regionální příloha RIS3 Olomouckého kraje do úrovně specifických cílů.

Dne 13. 5. 2015 proběhlo na Krajském úřadě Olomouckého kraje třetí setkání Krajské rady pro inovace. Stěžejním bodem jednání bylo představení podmínek tří programů podpory financovaných z rozpočtu Olomouckého kraje Krajské radě pro inovace. Na základě projednání a doporučení Krajské rady pro inovace v rámci jednotlivých programů byly tyto programy upraveny. V závěru byla tajemníkem Krajské rady pro inovace vznesena výzva pro přítomné členy k pokusu o definování významného strategického projektu, který by se mohl v Olomouckém kraji ve vazbě na Regionální RIS3 přílohu realizovat.

V roce 2015 probíhalo ve spolupráci s národním facilitátorem RIS3 a MŠMT nastavení implementační struktury RIS3 v krajích ČR, které bude v Olomouckém kraji podpořeno formou krajského projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, jehož podání do příslušné výzvy OP VVV schválila Krajská rada pro inovace na svém čtvrtém jednání dne 6. 11. 2015. Dne 18. 12. 2015 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/18/72/2015 financování projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který byl následně dne 27. 1. 2016 předložen do výzvy č. 2 OP VVV. Výkonnou jednotkou projektu bude zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace, administrace projektu vůči řídícímu orgánu bude probíhat na Odboru strategického rozvoje kraje. Více informací k projektu naleznete zde

Dne 4. 2. 2016 proběhlo již páté zasedání Krajské rady pro inovace, na němž byl představen projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje a diskutován Akční plán projektu pro rok 2016. Jednání nebylo z důvodu nízké účasti usnášeníschopné. Zápisy ze všech jednání Krajské rady pro inovace jsou uvedeny níže v dokumentech ke stažení.

Samotnou regionální přílohu zpracovává tzv. S3 manažer. V Olomouckém kraji je S3 manažerem:

Ing. Jiří Herinek

Univerzita Palackého v Olomouci, Vědeckotechnický park

Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc

Tel: +420 585 631 400

Mobil: + 420 724 315 041

e-mail: Jiri.HERINEK@vtpup.cz

 

Všechny návrhy podkladů k RIS 3 Olomouckého kraje jsou zveřejněny níže ke stažení.

Dokumenty ke stažení


Soubor typu .pdfNarodni RIS3 strategie schválená vládou 8. 12. 2014(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu .docxHarmonogram dalšího postupu zpracování RIS3 Olomouckého kraje (k 25. 3. 2014)(20,5 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxNávrh nástrojů RIS3 Olomoucký kraj - k 10. 4. 2014(18,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .zipNávrhy nástrojů Olomoucký kraj - k 10. 4. 2014(431,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfRegionální příloha RIS3 Olomouckého kraje - k 29. 5. 2014 (schválena ROK)(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfRegionální příloha RIS3 Olomouckého kraje (finální verze) - k 15. 5. 2014(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .docxNávrh RIS3 Olomoucký kraj - k 10. 4. 2014(664,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxNávrh RIS 3 Olomoucký kraj - k 31. 3. 2014(668,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfNávrh RIS3 Olomoucký kraj - k 24. 3. 2014(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfNávrh RIS3 Olomoucký kraj – k 10. 3. 2014(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu .docxNávrh RIS3 Olomoucký kraj – k 21. 2. 2014 (aktualizovaná návrhová část)(43,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfNárodní strategie inteligentní specializace – k 20. 12. 2013(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfNávrh RIS3 Olomoucký kraj - k 10. 12. 2013(694,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfseznam členů Krajské rady pro inovace(197,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZápis z 1. jednání Krajské rady pro inovace 17. 4. 2014 - včetně jmenovaných členů(335,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZápis z 2. jednání Krajské rady pro inovace 13. 5. 2014(247,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZápis z 3. jednání Krajské rady pro inovace 13. 5. 2015(339,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZápis ze 4. jednání Krajské rady pro inovace 6. 11. 2015(327,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZápis z 5. jednání Krajské rady pro inovace 4. 2. 2016(377,5 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 04. 2016 05:36:07

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU