Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici

21. 09. 2023

Nově mohou řidiči na Mohelnicku využívat opravenou silnici z Loštic do Moravičan. Celkové náklady vyšly zhruba na 67 miliónů korun, přičemž zásadní byl podíl dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Olomoucký kraj investoval do opravy více než devět miliónů korun. Silnice je od dnešního dne plně průjezdná.

„Silnice byla před opravou ve velmi špatném stavu. Teď řidičům nabízí kvalitnější povrch, který zajistí pohodlnější a bezpečnější jízdu. K rekonstrukci silnic nižších tříd se kraj zavázal ve svém programovém prohlášení, a také touto investiční akcí svůj slib naplňuje,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Oprava cesty byla rozdělena do tří etap – pracovalo se nejen na samotné silnici, ale opravit se musel i most a část průtahu v Lošticích. Firma nejprve odstranila starou asfaltovou vrstvu, následně opravila podloží, a teprve poté došlo k pokládce nového asfaltového koberce. Tento proces zajistí vyšší kvalitu a delší životnost opravené vozovky.

„Jsem moc rád, že jsme úspěšní v čerpání dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které nám umožňují zlepšovat kvalitu krajských silnic. Pro letošní rok nám fond poskytl 366 miliónů korun. Děkuji také městu i obci za zapojení se do této akce a částečné financování projektu,“ doplnil Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Loštice do projektu investovaly 1,1 miliónu korun, Moravičany 1,7 miliónu korun. Město i obec peníze použily například na opravu přilehlých autobusových zastávek, chodníků a parkovacích míst.

Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici
Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici


Poslední změna 21. 09. 2023 10:26:43