Regionální stálá konference zasedá v květnu

18. 05. 2023

Dvacáté šesté zasedání Regionální stálé konference (RSK OK) se uskuteční ve čtvrtek 25. 5. 2023. Zástupci kraje, měst a obcí, podnikatelského sektoru, univerzity, místních akčních skupin, sdružení místních samospráv, svazu měst a obcí, olomoucké aglomerace, Agentury pro podnikání a inovace, úřadu práce, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších organizací budou zasedat v Olomouci.

Na programu je nejprve zařazeno představení nových členů, poté aktualizace Statutu RSK OK, Regionální akční plán Olomouckého kraje, Krajský plán rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji III. Následně s prezentací vystoupí zástupce Ministerstva pro místní rozvoj. Poté se budou členové RSK zabývat Národním plánem obnovy, a to komponentou 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží a Národním plánem obnovy, komponentou 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Na závěr jednání je zařazen bod týkající se ustavení Pracovní skupiny Energetika RSK OK, poté už jen bod různé a ukončení zasedání.

Dvacáté šesté zasedání se uskuteční v Regionálním centru Olomouc, pod vedením předsedy RSK OK a hejtmana Olomouckého kraje pana Ing. Josefa Suchánka.


Poslední změna 18. 05. 2023 10:56:34