Regionální stálá konference zasedá v březnu

13. 03. 2024

Dvacáté osmé zasedání Regionální stálé konference (RSK OK) se uskuteční v úterý 26. března 2024. Zástupci kraje, měst a obcí, podnikatelského sektoru, univerzity, místních akčních skupin, sdružení místních samospráv, svazu měst a obcí, olomoucké aglomerace, Agentury pro podnikání a inovace, úřadu práce, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších organizací budou zasedat v Olomouci.

Na programu zasedání je nejprve zařazen bod týkající se projednání Výroční zprávy RSK OK za rok 2023 a Analýzy čerpání finančních prostředků z fondů EU za rok 2023 v Olomouckém kraji. Dále je na programu prezentace Ministerstva pro místní rozvoj, poté představení pozice krajů k EU 28+. Následuje projednání Intervenční studie ORP Konice, poté bod různé a ukončení zasedání.

Dvacáté osmé zasedání se uskuteční v Regionálním centru Olomouc, pod vedením předsedy RSK OK a hejtmana Olomouckého kraje pana Ing. Josefa Suchánka.


Poslední změna 13. 03. 2024 14:47:15