Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje projednala přípravu nových místních akčních plánů rozvoje vzdělávání

25. 07. 2023

Místní akční plány rozvoje vzdělávání IV (MAP IV) jsou pro určeny pro základní a mateřské školy a pro žadatele, kteří podávají projekty do Integrovaného regionálního operačního programu, je podmínka, aby jejich projekt byl v souladu s příslušným MAPem.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje schválila území realizace a dopadu třinácti MAP IV, a to tak, že území každé obce v Olomouckém kraji je zahrnuto do některého z těchto MAP IV.

Vymezení jednotlivých MAP IV a jejich nositelé jsou zachyceni v přiloženém mapovém podkladu.

MAP_2023_07_11


Poslední změna 25. 07. 2023 12:17:46