Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka

Zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce, místních akčních skupin, české biskupské konference, Agentury pro podnikání a inovace a dalších organizací jednali 17. září o tématech, které je potřeba financovat z národních a evropských fondů.

„Silnice, sociální služby, záchranky a střední školství. To jsou čtyři témata, na která budou v Integrovaném regionálním operačním programu peníze vyčleněny přímo pro Olomoucký kraj. Máme připraveny projekty a tato finanční obálka nám zajistí podporu z evropských zdrojů,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys.

„Úsilí krajské samosprávy při vyjednávání podpory pro Jesenicko a Šumpersko se vyplatilo. Případová studie Jesenicka a Šumperska bude předložena na další jednání regionální konference a bude projednána ve vládě. Návrhy na podporu podnikavosti, podporu vzdělávání a řešení vysokorychlostního internetu budou hledat finance doma i v zahraničí.“

Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka
Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka
Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka
Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka
Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka
Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka
Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka
Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka
Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka
Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka
Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka
Regionální stálá konference jednala o projektech kraje a podpoře Jesenicka


Poslední změna 18. 09. 2020 09:00:10