Projekt Odpady Olomouckého kraje může oficiálně stavět dotřiďovací linku

09. 11. 2023

Výstavba nové velkokapacitní automatické dotřiďovací linky v Olomouci ve Chválkovicích zdárně pokračuje. Projekt Odpady Olomouckého kraje totiž obdržel environmentální povolení EIA (Environmental Impact Assessment). Dokument rozhodl, že výstavba linky nemá na životní prostředí negativní vliv. Toto povolení musí přiložit k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s potenciálně výrazným dopadem na životní prostředí.

„Díky tomuto dokumentu můžeme začít stavět dotřiďovací linku, za což jsem velmi rád, protože v současné situaci, kdy byla v Brně zamítnuta stavba třetího kotle, je náš projekt ještě potřebnější, než dříve. Je to dáno tím, že kotle v Olomouckém kraji přijímají pouze specifikovaná paliva, která se bez technologické úpravy odpadu na paliva nedají vyrobit,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Další výzvě, které aktuálně projekt čelí, je v rámci odpadové problematiky také zvažované zavedení zálohování PET lahví a plechovek. „Linka počítá s vytřiďováním PET a nápojových plechovek z komunálních odpadů a zisky z prodeje tohoto materiálu by tak zůstaly obcím. Vyjmutí PET lahví z odpadu by mohlo znamenat výpadek přes padesát miliónů korun ročně,“ řekl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje, který je zároveň předsedou spolku Odpady Olomouckého kraje.

Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje je proti zálohování

Akcionáři Servisní společnosti v čele s městem Olomouc se proti zálohování vymezili. Zastupitelé města na svém šestém zasedání odhlasovali usnesení proti zálohování a připojili se k iniciativě společně posílit stávající systém sběru a třídění všech separovaných odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek. Kromě svazů a sdružení měst a obcí odmítá zavedení zálohování i Asociace krajů.

„Zavedení zálohování PET lahví by ekonomicky poškodilo nejen náš projekt, ale celý trh. Na druhou stranu by se strojní třídění plastů stalo technologickou nutností a vlastně jedinou možností, jak plasty dotřídit, protože ruční dotřiďovačky ztratí svůj význam. Náš projekt by kvůli zálohování tedy určitě nezanikl,“ vysvětlil radní Šmída. „Projekt Odpady Olomouckého kraje má tedy smysl za každých okolností, ať už zálohování bude, či nebude,“ dodal.

Dotřiďovací linka obslouží kromě Olomouce i další města a obce, které jsou do projektu zapojeny. Linka bude zpracovávat jak směsný komunální odpad, tak obsah žlutých popelnic, které by se v rámci multikomoditního sběru měly soustřeďovat kromě plastů i na kovy a tetrapakové obaly.

Projekt Odpady Olomouckého kraje může oficiálně stavět dotřiďovací linku
Projekt Odpady Olomouckého kraje může oficiálně stavět dotřiďovací linku
Projekt Odpady Olomouckého kraje může oficiálně stavět dotřiďovací linku


Poslední změna 09. 11. 2023 16:11:57