Pro páté území ORP má Olomoucký kraj zpracovanou intervenční studii

27. 03. 2024

Olomoucký kraj má další regionální studii zaměřenou na hospodářsky a sociálně ohrožené území. V pořadí pátým HSOÚ se stalo ORP Konice.

Cílem bylo připravit pro vybrané HSOÚ materiál, který zmapuje ve spolupráci s klíčovými partnery problémy území a důležitá témata k řešení. Prostřednictvím klíčových projektů potom specifikuje finanční prostředky z evropské a národní úrovně, které dané problémy pomohou řešit. Materiál bude podkladem pro regionálně specifické aktivity Akčních plánů SRR ČR 21+.

Dokument byl kompletně připraven a zpracován s partnery v území ORP Konice. Pracovní skupina, která se podílela na zpracování dokumentu a výběru klíčových projektových záměrů, byla složena ze zástupců města Konice, městského úřadu, obcí ORP, Mikroregionu Konicko, Charity Konice, Agentury pro sociální začleňování, podnikatelského sektor, apod. Členy pracovní skupiny byly také zástupci Olomouckého kraje a koordinátorka HSOÚ. Na základě analýzy strategických materiálů města, mikroregionu a místní akční skupiny byly členy pracovní skupiny identifikovány konkrétní problémy území a na základě nich byl proveden sběr absorpční kapacity z území ORP Konice.  

Klíčové projekty Intervenční studie ORP Konice:

  • Zvýšení bytového fondu na Konicku
  • Nadstavba domu s pečovatelskou službou
  • Napoleonská cesta
  • Podnikatelský a inovační HUB Konicka
  • Komunální technika pro Technické služby Konice, p.o. (případně pro kompostárnu)
  • Odkanalizování pozemku za sběrným dvorem + terénní úpravy
  • Rekonstrukce objektů Základní školy a Gymnázia města Konice
  • Oprava stávajících chodníků a místních komunikací
  • Poly dům
  • Komunitní zahrada u Komunitního centra

Pro každý klíčový projekt bude připravena podrobná projektová fiše. Finální materiál byl odsouhlasen partnery v území a schválen Regionální stálou konferencí pro území Olomouckého kraje. Spolupráce v území bude pokračovat při aktualizaci dokumentu a přípravě a realizaci projektů.

 

Soubor typu pdfIntervenční studie ORP Konice.pdf(590,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha 1_tabulková část Intervenční studie ORP Konice.pdf(193,3 kB)stáhnout


Poslední změna 27. 03. 2024 15:35:18