Příprava programu přeshraniční spolupráce s Polskem 2021 - 2027

20. 06. 2019

V rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko nyní probíhá příprava programového období 2021 - 2027. Aby bylo možné zacílit priority budoucího programu a zohlednit skutečné potřeby žadatelů co nejlépe, Řídící orgán programu (Ministerstvo pro místní rozvoj) vybízí potenciální žadatele z příhraničních krajů k poskytnutí informací ohledně plánovaných aktivit či projektových záměrů v budoucím programu česko-polské spolupráce, a to formou dotazníkového šetření. Zjištěné informace Řídící orgán zohlední při nastavování priorit programu.

Pokud se rozhodnete informace v rámci dotazníkového šetření poskytnout, vyplňte prosím indicie k jednomu až pěti uvažovaným česko-polským projektovým záměrům a u každého označte, jak moc je pro Vás důležitý / prioritní v porovnání s ostatními. Vaše odpovědi poslouží výhradně pro účely nastavení priorit budoucího programu česko-polské přeshraniční spolupráce a nebudou předány žádné třetí osobě, v souladu s GDPR. Uvedené záměry budou chápány jako nezávazné a indikativní. Odkaz na dotazník naleznete zde. Děkujeme Vám za spolupráci.


Poslední změna 20. 06. 2019 06:09:45