Příprava přijímacího řízení na střední školy

26. 11. 2020

Dne 19. listopadu 2020 se konalo pracovní setkání platformy pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství konané v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje k tématu přípravy přijímacího řízení na střední školy, které bylo realizováno vzhledem k epidemiologické situaci online. Jednání se kromě členů platformy zúčastnili zástupci z OŠM, ředitelé, výchovní a kariéroví poradci ze základních škol a zástupci z Úřadu práce  Olomouckého kraje.

Cílem jednání bylo seznámení s organizací přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 pro přijetí ve školním roce 2021/2022 z pohledu školské legislativy. Kromě prezentace o průběhu přijímacího řízení byli seznámeni zúčastnění s novinkami v oblasti školství v Olomouckém kraji, vyslechli i prezentace zástupců ředitelů jednotlivých typů středních škol a gymnázií a také jim byla představena činnost nově zřízeného Krajského centra kariérového poradenství.

Prezentace a program pracovního setkání  najdete ve složce Pořádané akce.


Poslední změna 26. 11. 2020 11:52:57