Příklady dobré praxe z OP VK

16. 07. 2015

Pod tímto odkazem jsou na webu OP VK http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/priklady-dobre-praxe.html uveřejněny brožury s příklady úspěšných projektů podpořených z OP VK v rámci jednotlivých krajů.


Poslední změna 16. 07. 2015 08:56:14