Přijímací řízení a zápisový lístek

Na tomto místě budou zveřejňovány informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium na středních školách pro školní rok 2020/2021.

Aktuální informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 naleznete zde.

Informace k přijímacímu řízení

Soubor typu pdfVzor žádosti o nové rozhodnutí(91,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAktuální informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020(423,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAktuální informace MŠMT k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (618,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSdělení MŠMT - termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020(322,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřihláška ke vzdělávání na střední škole (denní studium)(27,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřihláška ke vzdělávání na střední škole (jiná forma studia)(26,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřihláška ke vzdělávání na střední škole (nástavbové studium)(27,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřihláška ke vzdělávání (obory s talentovou zkouškou)(27,2 kB)stáhnout

Přehled volných míst na středních školách v Olomouckém kraji

Soubor typu xlsxvolna-mista-2020-25-8.xlsx(168 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Andrea Štouračová

vedoucí oddělení
Odbor školství a mládeže
oddělení krajského vzdělávání
   585 508 660 a.stouracova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1002

Zápisový lístek

Soubor typu pdfInformace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem(318,2 kB)stáhnout
Soubor typu zfoZápisový lístek - elektronický formulář(29,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání zápisového lístku(15,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání náhradního zápisového lístku a čestné prohlášení(15,7 kB)stáhnout

Zápisový lístek je vydáván k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek není vydáván na nástavbové, zkrácené, večerní, dálkové, distanční nebo kombinované studium.

Informace k dokumentům zápisového lístku:

  • Elektronický formulář slouží jako žádost o vydání zápisového lístku (zápisový lístek vám bude po jeho zaevidování zaslán poštou do vlastních rukou). K vyplnění elektronické Žádosti o vydání zápisového lístku je nutné mít nainstalovaný volně šiřitelný software 602XML Filler - software je ke stažení zde.
  • Žádost o vydání zápisového lístku k vytisknutí - jedná se o žádost, kterou můžete vytisknout v případě potíží s elektronickým formulářem. Je možné ji vyplnit na počítači nebo rukou a zaslat poštou.
  • Žádost o vydání náhradního zápisového lístku - využijete ji v případě, že jste zápisový lístek ztratili. Tuto žádost lze zaslat jen poštou.

 

Postup při odevzdávání zápisového lístku: ZMĚNA pro tento školní rok!!!

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání.

Uchazeč může letos uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí (§ 101 písm. b) správního řádu). Zákon č. 135/2020 Sb., stanovil v tomto případě lhůtu pro odevzdání zápisového lístku na 10 pracovních dnů od oznámení (doručení) nového rozhodnutí o přijetí.

V případě konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný, a to do 3. července.

V souladu s § 10 zákona č. 135/2020 Sb. se další kola přijímacího řízení konají podle školského zákona a zápisový lístek je nutné odevzdat řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Kontakty

Mgr. Renata Velešíková

referent pro trh práce a stipendijní programy
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 559 r.velesikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1018


Poslední změna 29. 06. 2020 13:40:10