PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE II.

25. 10. 2017

24. 10. 2017 byl zahájen příjem žádostí v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. Během prvního dne příjmu žádostí bylo zaevidováno 1373 žádostí, jejichž seznam je dostupný zde.

Dříve uveřejněná informace na webu Olomouckého kraje, že během prvních patnácti minut příjmu žádostí úřad evidoval přes čtrnáct set přijatých žádostí, nebyla zcela přesná, protože kontrolou zaevidovaných žádostí bylo zjištěno, že některé žádosti byly žadateli zaevidovány vícekrát, proto došlo ke zkreslení celkového počtu evidovaných žádostí.

Upozorňujeme, že zájemci o kotlíkové dotace mají stále možnost podat svou žádost, a to až do 30. listopadu 2017 do 12:00 hodin.

Ke konzultacím (osobním, telefonickým, emailovým) využijte kontakty na pracovníky oddělení administrace kotlíkových dotací dostupné zde, a to i v případech, kdy budete potřebovat pomoc při vyplnění elektronického formuláře žádosti o kotlíkovou dotaci.


Poslední změna 25. 10. 2017 13:29:09

© Krajský úřad Olomouckého kraje