Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK bude jednat tento týden

15. 05. 2023

V Olomouci se ve středu 17. května 2023 uskuteční v pořadí již třinácté jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK).

Hlavními body programu je Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji III a Regionální akční plán Olomouckého kraje –střední školství.

Zápis z jednání, včetně příloh, bude vyvěšen na webových stránkách www.olkraj.cz/partnerstvi.


Poslední změna 15. 05. 2023 15:33:17