Pracovní skupina Vzdělávání jednala o seznamu projektových záměrů

09. 01. 2019

V pořadí deváté jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference pro Olomoucký kraj (RSK OK) se uskutečnilo ve středu 9. 1. 2019 v Olomouci. Hlavním bodem programu bylo projednání aktualizovaného Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD. Tento materiál byl doporučen ke schválení na 14. zasedání RSK OK. Tím bude školám umožněno předložit připravené projekty do výzev integrovaných nástrojů.

Dalším bodem programu bylo předání aktuálních informací o realizaci projektu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (KAP) a projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (IKAP). Účastníkům byly představeny plánované aktivity a připravené akce. Dále program pokračoval prezentací o přípravě na nové programové období EU po roce 2020. Na závěr vystoupila pracovnice oddělení regionálního rozvoje s aktuálními informacemi o výzvách v programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-PL.

Zápis z jednání, včetně příloh, bude vyvěšen na webových stránkách www.olkraj.cz/partnerstvi

 

Pracovní skupina Vzdělávání jednala o seznamu projektových záměrů
Pracovní skupina Vzdělávání jednala o seznamu projektových záměrů
Pracovní skupina Vzdělávání jednala o seznamu projektových záměrů
Pracovní skupina Vzdělávání jednala o seznamu projektových záměrů


Poslední změna 09. 01. 2019 14:37:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje