Pracovní skupina projednala projekty v oblasti cestovního ruchu

08. 04. 2024

Ve středu 3. 4. 2024 již podeváté zasedala pracovní skupina Cestovní ruch Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Na programu měla projednání projektů předložených do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (NPPCRR), který spravuje MMR ČR.

V první části jednání bylo posuzováno deset projektů z území Olomouckého kraje předložených do podprogramu NPPCRR Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Následně byl stejný proces uplatněn u dvou projektů v podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Výstupem tohoto hodnoticího procesu byly posudky o souladu se strategickými dokumenty a rozvojovými prioritami Olomouckého kraje. Členové pracovní skupiny doporučili vydat souhlasné stanovisko všem hodnoceným projektům, a předseda pracovní skupiny a ředitel Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje Radek Stojan tak na zakládě tohoto doporučení vydal posudky, které budou dále předány na MMR ČR a budou součástí dalšího hodnocení projektů na národní úrovni.

Projekty do uvedených podprogramů NPPCRR připravily subjekty z území Olomouckého kraje, a to jak sdružení cestovního ruchu, spolky působící v cestovním ruchu, tak i obce a města.

Bližší informace o RSK OK lze najít na stránkách www.olkraj.cz/partnerstvi.

Pracovní skupina cestovního ruchu


Poslední změna 08. 04. 2024 09:20:25