Pracovní skupina Energetika RSK OK poprvé!

15. 06. 2023

Za účasti náměstka hejtmana Ing. Jana Šafaříka, MBA a radního Ing. Petra Lyska proběhlo úvodní setkání odborníků z řad obcí, místních akčních skupiny, firem, univerzitního a neziskového sektoru a energetických odborníků.

V úterý 13. června 2023 se totiž poprvé sešli členové Pracovní skupiny Energetika Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ke společnému jednání. Cílem vstupního pracovního setkání vedeného předsedou pracovní skupiny Ing. Ondřejem Groharem bylo navrhnout a prodiskutovat konkrétní témata na krajské úrovni, kterým se bude pracovní skupina věnovat.

Na příštích jednáních bude na programu mimo jiné komunitní energetika, problematika obnovitelných zdrojů energie, komunální energetika, akumulace energie, apod. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční ještě do září 2023.  

Pracovní skupina Energetika
Pracovní skupina Energetika
Pracovní skupina Energetika
Pracovní skupina Energetika


Poslední změna 15. 06. 2023 18:08:47