Pracovní setkání platformy pro podporu polytechnického vzdělávání

18. 06. 2018

Dne 6. 6. 2018 se uskutečnilo v Hotelu S-PORT ve Vésce pracovní setkání zástupců středních a vyšších odborných škol. Jednání moderoval odborný garant projektu KAP PaedDr. Jiří Polášek. Úvodem seznámil účastníky s programem setkání, zdůraznil význam podpory polytechnického vzdělávání a současně informoval účastníky o aktivitách projektu P-KAP (NÚV).

První část jednání byla věnována vystoupení zástupců NÚV. O polytechnickém vzdělávání v Centrech celoživotního vzdělávání informovala PhDr. Bydžovská a zároveň doporučila možnost čerpání informací z portálu www.univ.cz

Mgr. Petr Paníček přispěl příklady dobré praxe z jiných krajů a představil mimo jiné aktuálně připravované rozšíření šablon pro SOŠ a VOŠ. O modernizaci tvorby RVP a ŠVP v polytechnickém vzdělávání středních škol hovořila PhDr. Helena Marinková.

Druhá část jednání byla věnována příspěvkům jednotlivých škol ke sdílení dobré praxe v realizaci podpory polytechnického vzdělávání a následné diskusi. Na jednání vystoupili zástupci těchto škol:

  • VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 – mico:bit ve výuce

  • VOŠ a SPŠ, Šumperk, Gen. Krátkého 1 – podnikavost (studentské firmy) ve vazbě na kroužky ve škole, veletrh dovedností, spojení podnikavosti a odborného vzdělávání

  • Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 – podnikání v praxi školy

  • SPŠ Hranice – spolupráce školy s firmami

Více k příspěvkům ze setkání najdete ve složce Pořádané akce.

img-3943.jpg


Poslední změna 18. 06. 2018 15:36:31

© Krajský úřad Olomouckého kraje