Pracovní povinnost uložená lékařům a zdravotnickým pracovníkům

25. 03. 2021

Pracovní povinnost uložená lékařům a zdravotnickým pracovníkům

Pracovní povinnost lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, uložila Vláda ČR usnesením ze dne 3. března 2021 č. 247 (uveřejněno pod č. 120/2021 Sb.).

Poskytovatelům zdravotních služeb stanoveným v uvedeném usnesení vlády bylo uloženo, aby sestavili seznamy lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, a tyto seznamy zaslat místně příslušnému hejtmanovi.

Seznam doporučujeme vytvářet podle níže přiloženého vzoru.

Seznam od poskytovatelů je potřeba zaslat způsobem, který respektuje ochranu osobních údajů (nejlépe do datové schránky).

Soubor typu pdfUV č. 247 Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče.pdf(93,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxvzor seznamu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků dle bodu 5. usnesení vlády č. 247.xlsx(11,1 kB)stáhnout


Poslední změna 25. 03. 2021 09:41:00