Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

17. 06. 2024

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 17. 6. 2024. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve středu 5. 6. 2024.

Program minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schválené materiály z minulého zasedání naleznete zde. Audiovizuální záznam minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje je zveřejněn v Archivu online přenosů zasedání ZOK, který naleznete zde.

 

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 17. 6. 2024 budou k dispozici nejpozději 3. 7. 2024. Schválené materiály, a to včetně čísla přijatého usnesení, naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.


Poslední změna 15. 05. 2024 13:35:56