Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

26. 02. 2024

Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

 

Vážený pane primátore,

vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v pondělí 26. února 2024 od 10:00 hod., v budově Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10 (velký zasedací sál), proběhne 18. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Zákon neukládá městským a obecním úřadům povinnost vyvěsit program na úředních deskách. Přesto v zájmu informovanosti občanů kraje uvítáme zveřejnění informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje na informační vývěsce vašeho úřadu.

Podkladové materiály naleznete zde.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 26-02-24 zde.

 

Veřejnost má možnost seznámit se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a to průběžně pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje


Poslední změna 18. 04. 2024 10:18:03