Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

11. 12. 2023

Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

 

Vážený pane primátore,

vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v pondělí 11. prosince 2023 od 10:00 hod., v budově Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10 (velký zasedací sál), proběhne 17. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Zákon neukládá městským a obecním úřadům povinnost vyvěsit program na úředních deskách. Přesto v zájmu informovanosti občanů kraje uvítáme zveřejnění informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje na informační vývěsce vašeho úřadu.

Podkladové materiály naleznete zde.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 11-12-23 zde.

 

Veřejnost má možnost seznámit se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a to průběžně pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje


Poslední změna 13. 02. 2024 15:54:27