Podpora práce kariérových poradců

27. 11. 2017

Dne 21. listopadu 2017 se uskutečnilo pracovní tematické setkání zástupců škol ke kariérovému poradenství. Podpora činnosti kariérových poradců je jednou z priorit KAP č. 1 a navíc tématem ke společnému řešení s pedagogy základních škol.  Účastníci setkání byli podrobně informováni o problematice kariérového poradenství z pohledu Krajské hospodářské komory a Paktu zaměstnanosti (viz přiložená prezentace). Následovala diskuze nad aktuálními problémy kariérových poradců na školách, ze které vyvstala potřeba pravidelných setkávání s možností sdílení zkušeností, předávání příkladů dobré praxe, možností konfrontace se zástupci zaměstnavatelů apod. Realizační tým KAP je ve spolupráci s minitýmem pro odborné a celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství připraven taková setkání organizačně zajišťovat. Předpokládáme, že k tomu bude docházet zhruba čtvrtletně a že se budou z důvodu lepší dostupnosti konat v Olomouci a v Šumperku.

Program jednání a prezentace jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

wp-20171121-10-01-39-rich.jpg


Poslední změna 27. 11. 2017 10:45:17

© Krajský úřad Olomouckého kraje