OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné

01. 06. 2021

OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné

 

Od 31.05.2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 06.04.2021 do 16.05.2021. Příjem žádostí začal v pondělí 31.05.2021 v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června.

Žádosti o tzv. "ošetřovné" osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podávají s využitím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky www.mpo.cz/osetrovneosvc.

MPO ČR žádosti přijímá datovou schránkou, což je velmi funkční způsob administrace, který znamená i nejrychlejší vyřízení žádosti. Podávat je dále možné také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně.

Aktuální výzva z programu „ošetřovné“ pro OSVČ se týká doby od 06.04.2021, podpora nenáleží za jarní prázdniny a Velikonoce. Tzv. rozhodné období končí k 17.05.2021, a to v návaznosti na konec rotační výuky na 1. stupni ZŠ, odvíjí se tedy, tak jak to bylo dosud, od mimořádných opatření, které kvůli pandemii koronaviru uzavřely školy. Během rotační výuky podpora náleží za dobu, kdy dítě do školy nechodilo, tedy využívalo distanční vzdělávání. 

Podrobnosti k nové výzvě jsou k dispozici na www.mpo.cz/osetrovneosvc.


Poslední změna 01. 06. 2021 13:58:42