ORP Lipník nad Bečvou má intervenční studii

31. 07. 2023

Olomoucký kraj má zpracovanou další regionální studii zaměřenou na hospodářsky a sociálně ohrožené území. Po Případové studii Jesenicka a Intervenční studii ORP Zábřeh byla zpracována Intervenční studie ORP Lipník nad Bečvou.

Cílem bylo připravit pro vybrané HSOÚ v Olomouckém kraji materiál, který zmapuje ve spolupráci s klíčovými partnery problémy území a důležitá témata k řešení. Prostřednictvím klíčových projektů potom specifikuje finanční prostředky z evropské a národní úrovně, které dané problémy pomohou řešit. Materiál bude podkladem pro regionálně specifické aktivity Akčních plánů SRR ČR 21+.

Materiál byl kompletně připraven a zpracován s partnery v území ORP Lipník nad Bečvou, ve spolupráci s městem byla ustavena pracovní skupina. Na základě analýzy strategických materiálů města a místní akční skupiny byly členy pracovní skupiny identifikovány konkrétní problémy území (doprava a technická infrastruktura, ochrana životního prostředí, demografická situace a kvalita života). Na jednání pracovní skupiny se potom partneři shodli na klíčových projektech, které dané problémy pomohou řešit.

Klíčové projekty Intervenční studie ORP Lipník nad Bečvou:

  • Cyklotrasa Dolní Újezd – Lipník nad Bečvou
  • Předprostor železničního nádraží Lipník nad Bečvou
  • Rekonstrukce „DOMEČKU“ Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou
  • Odpadové překladiště
  • Rekonstrukce objektů č. p. 359 a 361 na bydlení
  • Infrastruktura v lokalitě pro bydlení – Na Zelince

Pro každý klíčový projekt byla připravena projektová fiše. Finální materiál byl odsouhlasen partnery v území a schválen Regionální stálou konferencí pro území Olomouckého kraje. Spolupráce v území bude pokračovat při aktualizaci dokumentu a přípravě a realizaci projektů.


Poslední změna 28. 07. 2023 06:30:51