Olomoucký kraj ocenil mladé talenty

18. 10. 2016

Žáci a studenti, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských či celostátních soutěžích a olympiádách, se opět po roce dočkali ocenění od olomouckého hejtmanství. V úterý 18. října si v rámci slavnostního vyhlášení dvanáctého ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje 2016 převzali z rukou náměstka hejtmana Zdeňka Švece diplomy a finanční odměnu. Kraj na podporu mladých talentů letos vyčlenil ze svého rozpočtu celkem 450 tisíc korun.

Již tradičně soutěž probíhala v oboru humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním, uměleckém a sportovním, a to ve dvou věkových kategoriích.

„Jednu skupinu tvořili žáci druhého stupně základních škol a prvních až čtvrtých ročníků víceletých gymnázií a druhou studenti středních škol a pátých až osmých ročníků víceletých gymnázií,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Zdeněk Švec. „Vítězové jednotlivých kategorií získali peněžitou odměnu vždy od jednoho do tří tisíc korun,“ doplnil Švec.

První místo ve své věkové kategorii letos získala například Eliška Tkadlčíková za úspěchy v uměleckém oboru a první místa v celostátních i mezinárodních klavírních soutěžích, Vojtěch Cina za první místo v ústředním kole soutěže v programování nebo Martin Rudorfer, vítěz dvou závodů v kanoistice na mistrovství ČR v kategorii dorostu.

Talentem Olomouckého kraje se v druhé věkové kategorii stal například Jindřich Jelínek za druhé místo v ústředním kole astronomické olympiády. Za umělecký přínos si nejvyšší ocenění odnesla nadějná tanečnice Lucie Kadlecová a za sportovní úspěchy cenu převzala tenistka Anna Slováková.

Už po deváté byly oceněny také úspěšné školy, jejichž svěřenci dosáhli nejkvalitnějších umístění. Celkem šest škol si tak mezi sebe rozdělí 145 tisíc korun, které budou použity například na nákup učebních pomůcek a specializovaného softwaru nebo na úhradu provozních a materiálních nákladů souvisejících s oblastí oceňované olympiády, soutěže či přehlídky.

Ocenění letos získalo Gymnázium Jakuba Škody v Přerově, Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov, Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově a dále gymnázia ve Šternberku, Šumperku a Olomouci – Hejčíně. Na závěr akce byli ohodnoceni i organizátoři a garanti jednotlivých soutěží.

Více fotografií najdete zde.

Olomoucký kraj ocenil mladé talenty
Olomoucký kraj ocenil mladé talenty
Olomoucký kraj ocenil mladé talenty


Poslední změna 18. 10. 2016 17:03:16