Olomoucký kraj letos významně podpoří cestovní ruch v Jeseníkách

20. 01. 2016

Na konci loňského roku schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje nové krajské dotační tituly s cílem zpřehlednit a sjednotit způsob vyhlašování dotací, podávání žádostí o dotace, hodnocení a samotné přidělování dotací. Dobrá zpráva je to i pro Jeseníky, pro které jsou z krajského rozpočtu určeny dotace na rozvoj cestovního ruchu.

Mezi schválenými dotačními programy je také Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů, který může vyčerpat 10,8 mil. Kč. Podnikatelé, organizátoři akcí, informační centra z Jeseníků či filmaři tak mohou již na konci ledna požádat o finanční podporu z rozpočtu Olomouckého kraje.

Nadregionální akce budou jako v předchozích letech podpořeny částkou 1 500 tis. Kč, až polovinu z této částky mohou získat akce z Jeseníků. Informační centra na úrovni celého kraje obdrží příspěvek na provoz ve výši 800 tis. Kč. Žadatelé do obou titulů mohou předložit žádosti do 28. 1. 2016.

Velkou novinkou je zcela nový dotační titul „Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava“, který přerozdělí 7,1 mil. Kč na rozvoj turistické infrastruktury. Čerpat z něj mohou obce, svazky obcí, právnické i fyzické osoby či příspěvkové organizace, přitom jeden projekt může získat až 700 tis. Kč. „Vzhledem k ukončenému programovému období Regionálního operačního programu Střední Morava, který alokoval na podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu značnou sumu v letech 2007-2013, tímto nyní kraj vytvořil jednu z mála možností podpory místním projektovým záměrům na rozvoj turistické infrastruktury,“ uvedla Andrea Závěšická, ředitelka Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Zájemci o dotaci z tohoto titulu mohou předložit žádost nejpozději do 29. 2. 2016 a ta by měla být předem konzultována právě s J-SCR, oficiální organizací destinačního managementu Olomouckého kraje pro Jeseníky.

V návaznosti na již čtyři roky fungující Jesenickou filmovou kancelář, na mnoho zkušeností s podporou natáčení filmových projektů v destinaci, na získání titulu Film Friendly Region 2014 a hlavně ověřenou několikanásobnou návratnost investované podpory v regionu, se kraj rozhodl také vytvořit pobídku pro filmaře a produkční společnosti, aby je přilákal k natáčení v Olomouckém kraji, potažmo v Jeseníkách. Na nový dotační titul „Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava“ vyčlenilo hejtmanství 1 milion korun a jako jediný spolu s Pardubickým krajem tak v České republice vytvořilo regionální filmový fond.  

„Olomoucký kraj dotační titul na podporu kinematografie v Jeseníkách a v regionu Střední Moravy zřídil s jasným záměrem motivovat filmaře k využití našich turistických oblastí pro natáčení filmové tvorby. Předpokládám, že vzniklá audiovizuální díla nám budou sloužit jako dobrá propagace celého Olomouckého kraje a přivedou k nám další turisty,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Všichni zájemci o dotační tituly Olomouckého kraje najdou podrobné informace na webu www.kr-olomoucky.cz nebo u zástupců J-SCR.

Olomoucký kraj letos významně podpoří cestovní ruch v Jeseníkách
Olomoucký kraj letos významně podpoří cestovní ruch v Jeseníkách


Poslední změna 20. 01. 2016 10:20:39

© Krajský úřad Olomouckého kraje