Olomoucký kraj čerpal inspiraci v partnerském regionu Würzburg

22. 08. 2023

Zástupci Olomouckého kraje z oblasti kultury a školství, ale také ředitelé muzeí zřizovaných Olomouckým krajem, navštívili od 7. do 10. srpna Německo. Würzburg, dlouholetý partnerský region Olomouckého kraje, leží v Bavorsku mezi Norimberkem a Frankfurtem a řadí se mezi významné regiony na poli historie, kultury i inovací.

Odvážíme si spoustu inspirace. Nejvíc z oblasti inovací, protože vidět tamní podnikatelské inkubátory byl vážně zážitek. Stejně tak i ambiciózní projekty na poli smart city. V Bavorsku investují obrovské prostředky do výzkumu nebo adaptací na změny klimatu. Nových znalostí bezpochyby využijeme k propojení s našimi institucemi a přenosu dobré praxe,“ komentoval Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro kulturu a památkovou péči.

Velmi intenzivní program, který třináctičlenný tým absolvoval, dále obnášel odborné výklady v muzeích, přiblížení rekonstrukce židovských památek a následné edukační práce s nimi, ale také ukázku regionálních produktů, na které jsou Bavoři náležitě pyšní. Budoucí spolupráce by se měla dotknout ale také školství.

Je skvělé rozšířit si obzory a vidět, jakým způsobem je podporováno vzdělávání v Německu. Aktuálně vytipováváme školy jak na jejich, tak naší straně, aby byla případná výměna studentů přínosná pro všechny zúčastněné. Vítáme tuto znovuobnovenou spolupráci, protože region Würzburg je v mnohém podobný našemu Olomouckému kraji,“ dodal Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Společně se zemským radou regionu Würzburg Thomasem Eberthem zasadila olomoucká delegace strom přátelství a načrtla budoucnost této opět aktivní spolupráce. Na poli kulturní výměny, ale také digitalizace si mají obě strany rozhodně co nabídnout.

Doufám, že stejně jak bude růst tento strom, bude se prohlubovat i naše společné přátelství a spolupráce,“ zakončil optimisticky inspirativní pobyt zemský rada Eberth. Reciproční návštěva německé strany v Česku se plánuje na první polovinu roku 2024, kdy už budou moci zúčastnění posoudit první výsledky své spolupráce.

 

Olomoucký kraj čerpal inspiraci v partnerském regionu Würzburg
Olomoucký kraj čerpal inspiraci v partnerském regionu Würzburg
Olomoucký kraj čerpal inspiraci v partnerském regionu Würzburg
Olomoucký kraj čerpal inspiraci v partnerském regionu Würzburg
Olomoucký kraj čerpal inspiraci v partnerském regionu Würzburg
Olomoucký kraj čerpal inspiraci v partnerském regionu Würzburg


Poslední změna 23. 08. 2023 08:35:26