Olomoucký kraj bude zpracovávat adaptační strategii na dopady změny klimatu

26. 07. 2021

Problematika změny klimatu je částečně řešena v některých strategických dokumentech kraje, Olomouckému kraji však chybí ucelený přístup k problematice změny klimatu. Současně se stále více a častěji projevují dopady změny klimatu, ať už se jedná o vlny sucha, povodňové stavy, přemnožení škůdců (kůrovec, hraboši) apod. Vzniklá adaptační strategie by měla navrhnout vhodná adaptační a mitigační opatření pro území Olomouckého kraje. Sloužit bude částečně pro Olomoucký kraj a jím zřizované organizace, které budou naplňovat opatření v rámci svých kompetencí. Vzniklá strategie bude také promítnuta do základních strategických dokumentů Olomouckého kraje a v  neposlední řadě bude strategie sloužit jako zdroj inspirace a dobré praxe pro města, obce a další subjekty na území Olomouckého kraje. Tyto subjekty mohou na základě krajské strategie zpracovat dokumenty popisující jejich vlastní přístup v dané problematice, případně mohou přímo naplňovat některé z navržených opatření.


Poslední změna 30. 09. 2022 10:48:47