Odstartoval příjem žádostí o kotlíkové dotace

10. 06. 2022

Čtvrtou vlnu kotlíkových dotací spustil v pátek 10. června Olomoucký kraj. Příjem elektronických žádostí začal přesně v deset hodin dopoledne. Kvůli velkému zájmu byl ale systém přetížený, proto děkujeme všem žadatelům za jejich trpělivost.

„Zájem žadatelů o podporu je v našem kraji dlouhodobě vysoký. Výměna starého kotle za ekologičtější zdroj vytápění s vyšší účinností je rozhodně cesta správným směrem,“ uvedla Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje pro oblast investic, evropských projektů, transparence, IT a Smart regionu.

Program má k rozdělení 245 miliónů korun a tentokrát obsahuje také několik novinek, například se zaměřuje na nízkopříjmové domácnosti a omezuje dotace na plynové kotle. Žadatelé si tak mohou v rámci kotlíkových dotací pořídit tepelné čerpadlo, kotel na biomasu a také plynový kondenzační kotel. „U plynových kotlů však došlo k zásadní změně, finanční prostředky můžeme garantovat pouze v případě, že žadatel má už výměnu kotle hotovou nebo má vystavenou závaznou objednávku do 30. dubna 2022,“ poznamenala radní Dvořáková Kocourková.

Oproti předchozím vlnám byl novinkou i takzvaný zápis do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci, který Olomoucký kraj spustil v prosinci loňského roku, a bylo možné se do něj zapsat do konce března. Zápisem do zásobníku nyní žadatelům odpadají komplikace s rychlostí podání samotné žádosti o dotaci. „Rychlost zaevidování těchto žadatelů nyní už nerozhoduje o tom, jestli bude žádost podpořena nebo ne. Pokud zájemce splní všechny podmínky dotačního programu, bude taková žádost podpořena přednostně,“ doplnila Zdeňka Dvořáková Kocourková. Žádost ale mohou nyní podávat i ti žadatelé, kteří se dříve do zásobníku zájemců o dotaci nezapsali. U těchto žadatelů bude rychlost podání žádosti nadále rozhodující.

Na výměnu plynového kondenzačního kotle mohou žadatelé získat maximální výši dotace v částce 100 tisíc korun, u kotlů na biomasu 130 tisíc a na tepelná čerpadla ještě o 50 tisíc korun více. O peníze mohou požádat i ty domácnosti, které už mají od 1. ledna 2021 kotel vyměněn.

Podání žádostí je stejné jako v předchozí vlně kotlíkových dotací, a to prostřednictvím elektronického formuláře v Portálu komunikace občana. Ten je dostupný na webu kraje na adrese www.olkraj.cz/kotlikovedotace. Žádosti bude možné podávat až do 24. srpna, do 17 hodin.


Poslední změna 10. 06. 2022 13:57:36