Nová příručka pro učitele na podporu mediální gramotnosti

31. 05. 2023

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vydala novou příručku pro učitele zaměřenou na posilování mediální gramotnosti s názvem "Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu".

Připravili ji Kamil Kopecký, Dominik Voráč a René Szotkowski v rámci vědeckovýzkumného hubu Central European Digital Media Observatory. Příručka nabízí různé možnosti, jak s tématem pravdy a lži v online prostředí pracovat. Příručka se tématem pravdy zabývá hned z několika perspektiv – nejdříve se zaměřuje na pojetí pravdy a v lži v historickém kontextu. Následně se věnuje mýtům a nepravdám, které pronikly hluboce do naší společnosti a které běžně šíříme dál a považujeme je za pravdu, poté se pak věnuje nepravdivým informacím v současnosti.

Nechybí ani témata spojená s fotografiemi a videi, kde autoři například vysvětlují, jak je důležité posuzovat události vždy v daném kontextu a jak snadno nás může zmást první dojem a vyvolat v nás silné emoce, které nám dokáží zamlžit racionální úsudek. To ilustrují četné příklady manipulací s fotografiemi, ať už jde o hru s perspektivou, hru s detailem a ořezem, retušování či fotomontáže. V dalších částech se pak autoři věnují manipulaci s videem – ať již pomocí klíčování či pomocí neurálních sítí (deep fake). Samostatná část příručky se věnuje různým druhům hoaxů, se kterými se setkáváme v běžném světě a které nás ovlivňují.

Jelikož je mediální výchova průřezovým tématem RVP ZV a přirozeně tak prostupuje více tematickými oblastmi, lze příručku Na pravdě záleží využít napříč nejrůznějšími předměty, až už se jedná o český jazyk, biologii, dějepis či matematiku.

Příručka je ke stažení zdarma na webových stránkách E-Bezpečí.


Poslední změna 31. 05. 2023 16:22:10