Nová grantová výzva visegrádského fondu

01. 06. 2023

Mezinárodní visegrádský fond spouští čtvrtou výzvu v rámci nového programu pro výměnu mládeže zvaného V4 Gen Mini-Grants.

Program podporuje krátkodobé přeshraniční výměny mládeže ve věku 12–30 let v rámci zemí V4. O podporu se mohou ucházet organizace pracující s mládeží jako např. školy, volnočasové kluby, sportovní sdružení, zapsané spolky, apod. Základní podmínkou žádosti o podporu je účast min. dvou organizací z rozdílných zemí V4, které spolu zorganizují minimálně jedno společné setkání. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností a nových poznatků, seberozvoj a neformální vzdělávání, seznámení se s vrstevníky ze sousedních zemí a jejich kultury a zvyků a především pak společná tvůrčí, vzdělávací či sportovní činnost. Projekty se mohou týkat jakýchkoliv společných témat, která v mladých lidech rezonují na obou stranách hranice.

Žadatelé mohou na společné aktivity získat až 10 000 €. Termín podávání elektronických žádostí (skrze My Visegrad) je 15. 7. 2023 (poledne). Předběžné návrhy na projekty je nutné podat v období 1. 6.–30. 6. 2023.

Základní pravidla, podmínky a cíle programu: https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/.

Kontaktní osoby:
Katarína Palková
palkova@visegradfund.org
+421 259 203 805

Barbora Ščepánková
scepankova@visegradfund.org
+421 259 203 818

Yelyzaveta Synetska
synetska@visegradfund.org
+421 259 203 819


Poslední změna 01. 06. 2023 08:49:19