Norské fondy a Fondy Evropského hospodářského prostoru v České republice

12. 09. 2017

Dne 4. září podepsala Česká republika Memoranda o porozumění k Norským fondům a Fondům Evropského hospodářského prostoru s donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.  

Na základě těchto memorand obdrží Česká republika v novém období 2014-2021 celkem 184,5 milionů euro, tj. přibližně 5 miliard korun. Podporu získají projekty zaměřené především na výzkum a inovace, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Proti předchozímu období bude kladen větší důraz na oblast lidských práv, inkluzi a rozvoj občanské společnosti. Nové období přinese také velké možnosti pro bilaterální spolupráci. Konkrétní zaměření programů a nastavení výzev bude předmětem vyjednávání v příštích měsících, vyhlášení prvních výzev očekáváme nejdříve ve druhé polovině roku 2018.

Základní informace o podporovaných oblastech jsou uvedeny na stránkách Ministerstva financí v sekci EHP a Norské fondy 2014 - 2021/Programy.


Poslední změna 12. 09. 2017 11:02:24