NIDV hledá nové spolupracovníky

09. 11. 2018

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů. Podrobné informace jsou k dispozici na: http://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1640-vyberova-rizeni-na-cleny-narodnich-kabinetu-a-stale-konference-reditelu


Poslední změna 09. 11. 2018 11:12:03

© Krajský úřad Olomouckého kraje