Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci

17. 05. 2018

Zástupci měst a obcí Olomouckého kraje, jejichž obyvatelé v minulém roce nejlépe třídili odpad, za to dnes v prostorách fortové pevnosti v Křelově-Břuchotíně převzali ocenění. Porota rozhodovala v celkem pěti kategoriích.

Výtěžnost tříděného odpadu v našem kraji pořád roste a potvrzuje se tak, že lidé přikládají třídění odpadu stále větší váhu. Vítězové Keramické popelnice ukazují cestu jiným obcím, kde třeba ještě třídění nedávají tak velký význam,“ uvedl Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Do soutěže se zapojilo 396 obcí a měst Olomouckého kraje. V kategorii nejmenších vesnic do 500 obyvatel jsou v třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartonů nejlepší občané Ostružné. Také kategorie obcí od 501 do 2 000 obyvatel má staronového šampiona, a to vesničku Majetín.

Chtěla bych poděkovat všem občanům, kterým se snažíme dlouhodobě vytvářet takové podmínky, aby pro ně třídění bylo co nejpohodlnější. Každý rok doplňujeme sběrná místa, letos jsme například nově zavedli sběr kovů. Do aktivit se pravidelně zapojují i naši hasiči, kteří pomáhají se sběrem železného šrotu a vysloužilého elektra,“ neskrývala radost z vítězství starostka Majetína Miroslava Zavadilová.

V kategorii obcí od 2 001 do 15 000 obyvatel zvítězil Jeseník. Mezi městy nad 15 000 obyvatel třídili stejně jako v předchozím roce nejlépe lidé v krajské metropoli.

Nově mohly letos radnice obdržet ocenění za odpadový počin roku. Odpadový lev je určen obci, které se díky intenzivní práci na odpadovém systému podařilo dosáhnout největšího zlepšení. V této speciální kategorii zvítězila Litovel.

Nedílnou součástí ocenění jsou i motivační odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj. Obce si mezi sebe v závislosti na konečném umístění rozdělí celkovou částku 325 tisíc korun.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KERAMICKOU POPELNICI

Kategorie do 500 obyvatel  

1. místo           Ostružná        

2. místo           Mutkov

3. místo           Komárov        

4. místo           Lipina 

5. místo           Hraničné Petrovice

Kategorie 501 – 2 000 obyvatel      

1. místo           Majetín          

2. místo           Klopina          

3. místo           Černá Voda   

4. místo           Charváty        

5. místo           Grygov          

Kategorie 2 001 - 15 000 obyvatel  

1. místo           Jeseník           

2. místo           Plumlov         

3. místo           Lutín  

4. místo           Bohuňovice   

5. místo           Zábřeh

Kategorie nad 15 000 obyvatel      

1. místo           Olomouc        

2. místo           Přerov

3. místo           Prostějov        

Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci
Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci
Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci
Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci
Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci
Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci
Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci
Nejlépe třídí v Ostružné, Majetíně, Jeseníku a Olomouci


Poslední změna 17. 05. 2018 14:00:07

© Krajský úřad Olomouckého kraje