Návrh krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a připomínkové řízení

02. 12. 2022

Projektový tým připravuje ve spolupráci s externími odbornými spolupracovníky roční akční plány rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji na roky 2023, 2024 a 2025 jako součást Souboru dokumentů KAP III. Roční akční plány jsou dokumenty stanovující cíle a opatření, které mají být v daném časovém období realizovány.

Ve středu 30. 11. 2022 se v Olomouci konal Workshop KAP a setkání odborných platforem. Představeny byly obecné priority kraje ve vzdělávání tak, jak vzešly z procesu prioritizace a doporučení z PS Vzdělávání. Následně zástupci všech odborných platforem představili k jednotlivým prioritám návrhy dílčích cílů a aktivit pro akční plány.

Všechny návrhy jsou uveřejněny níže v  prezentacích jednotlivých platforem. Případné připomínky či návrhy na doplnění zasílejte do 11. 12. 2022 na e-mailovou adresu b.vlacilova@olkraj.cz.

Více informací, prezentace, program a fotografie naleznete ve složce POŘÁDANÉ AKCE.

IMG_1206.JPG


Poslední změna 02. 12. 2022 08:45:12