Na zkušené v Itálii. Zástupci kraje si přivezli cenné rady v oblasti sociálního systému a péče o osoby s demencí

31. 05. 2022

Výměna zkušeností a získání nových informací v oblasti systému sociální péče. To byly hlavní cíle cesty zástupců Olomouckého kraje v čele s náměstkem hejtmana Ivem Slavotínkem do Itálie.

„Do partnerského regionu Reggio Emilia vyjel tým pracovníků z oblasti sociálních služeb. Mohli jsme nahlédnout do jejich systému sociální péče, především pokud jde o osoby s různými formami demence. Druhým tématem, o kterém jsme mluvili, bylo vytváření sociálně-zdravotního pomezí, což je aktuálně velké téma i u nás,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Ivo Slavotínek.

Vysvětlil, že v Itálii mají propracovaný systém takzvaného case managementu, který umožňuje klientům v jejich složité situaci jednotlivé služby lépe koordinovat. „Italové tento systém budují už dlouhé roky a dle mého názoru jsou nejdál v Evropě. Toto je projekt, který bychom chtěli aplikovat i v Olomouckém kraji, propojení zdravotní a sociální péče a zajištění návaznosti poskytovaných služeb.“

V praxi by to mohlo znamenat, že by byl na úrovni větších měst a obcí určený člověk, který by se v daném místě o občany staral. „Doprovázel by je za návaznými zdravotními nebo sociálními službami a zajišťoval by mezi nimi hladký přechod. Velká propast totiž mnohdy přichází po ukončení hospitalizace. Tedy pokud člověk nemá funkční rodinné zázemí, které pacientovi pomáhá. Bohužel, s přibývajícím počtem osaměle žijících seniorů tato výhoda vícegenerační rodiny stále víc oslabuje,“ podotkl náměstek Slavotínek.

Delegace navštívila několik obcí a přijali ji i zástupci krajského úřadu v Bologni. „Viděli jsme jak zařízení zdravotnická, tak sociální. Ovšem velký benefit naší cesty spatřuji v tom, že se máme na koho obrátit v případě, že bychom potřebovali poradit nebo navázat partnerskou spolupráci. Zkušený mentor je velkou přidanou hodnotou podobných projektů,“ doplnil Ivo Slavotínek.

IMG_20220523_185920.jpg
IMG_20220524_101026.jpg
IMG_20220523_184745.jpg
IMG_20220523_185503.jpg


Poslední změna 31. 05. 2022 11:41:31