Na prevenci v oblasti BESIP dá Olomoucký kraj jeden milion korun

13. 02. 2017

Zajištění činností v rámci prevence bezpečnosti silničního provozu je zákonnou povinností Krajského úřadu Olomouckého kraje. Spolupracuje přitom s Policií ČR, hasiči, Celní správou, s obcemi s rozšířenou působností, městskou policií, domy dětí a mládeže i autoškolami.

Aktivity, které souvisí s prevencí BESIP, letos pro Olomoucký kraj znovu zabezpečí Centrum služeb pro silniční dopravu.

„Jedná se zejména o pravidelnou dopravní výchovu dětí a mládeže na dětských dopravních hřištích – včetně pomoci při jejich zřizování, podílu na provozu i údržbě. Dále o organizaci oblastních, okresních a krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů, příspěvky na pořádání různých dopravních akcí pro děti i dospělé a další činnosti preventivního charakteru,“ řekl Jan Zahradníček, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Olomoucký kraj letos uvolní na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu jeden milion korun – to je stejná částka jako v minulém roce. Peníze budou použity jak na údržbu a provoz dětských dopravních hřišť například v bývalých okresních městech, tak i na soutěže a semináře s dopravní tématikou.

Hejtmanství chce také apelovat na některé obce s rozšířenou působností, jejichž podpora prevence v oblasti BESIP je i přes zákonem danou povinnost téměř nulová.

Na prevenci v oblasti BESIP dá Olomoucký kraj jeden milion korun               archivní foto


Poslední změna 13. 02. 2017 12:03:02

© Krajský úřad Olomouckého kraje