Na prevenci v oblasti BESIP dá Olomoucký kraj jeden milion korun

22. 01. 2016

Zajištění činností v rámci prevence bezpečnosti silničního provozu je zákonnou povinností Krajského úřadu Olomouckého kraje. Spolupracuje přitom s Policií ČR, hasiči, Celní správou, s obcemi s rozšířenou působností, městskou policií, domy dětí a mládeže i autoškolami.

Aktivity, které souvisí s prevencí BESIP, letos pro Olomoucký kraj znovu zabezpečí Centrum služeb pro silniční dopravu.

Jedná se zejména o pravidelnou dopravní výchovu dětí a mládeže na dětských dopravních hřištích – včetně pomoci při jejich zřizování, podílu na provozu i údržbě. Dále o organizaci oblastních, okresních a krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů, příspěvky na pořádání různých dopravních akcí pro děti i dospělé a další činnosti preventivního charakteru,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Olomoucký kraj letos uvolní na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu jeden milion korun. To je o dvě stě tisíc víc než v minulém roce. Peníze budou použity jak na údržbu a provoz dětských dopravních hřišť například v bývalých okresních městech, tak i na soutěže a semináře s dopravní tématikou.

Hejtmanství chce také apelovat na některé obce s rozšířenou působností, jejichž podpora prevence v oblasti BESIP je i přes zákonem danou povinnost téměř nulová. Například v Šumperku není ani po mnoha jednáních patrná snaha zřídit vlastní dětské dopravní hřiště. Děti z tohoto regionu jezdí na výuku do Zábřehu a Mohelnice.

Na prevenci v oblasti BESIP dá Olomoucký kraj 1 000 000 korun


Poslední změna 22. 01. 2016 13:58:26

© Krajský úřad Olomouckého kraje