Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu tzv. kotlíkových dotací

08. 01. 2019

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo 7. 1. 2019 pro KRAJE ČR třetí výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu projektu tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OP ŽP 2014 - 2020). Kompletní dokumentace k vyhlášené výzvě je dostupná na  odkaze https://www.opzp.cz/vyzvy/117-vyzva/dokumenty.

 

Nyní bude následovat řada navazujících kroků, po jejichž úspěšném dokončení bude vyhlášen dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. Teprve po vyhlášení dotačního programu Olomouckým krajem budou mít majitelé rodinných domů na území Olomouckého kraje možnost předkládat na krajský úřad vlastní žádosti a získat tak dotaci na výměnu neekologického kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový, ekologičtější zdroj, kterým může být tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva), kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) nebo plynový kondenzační kotel. Informace o přípravě dotačního programu budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

 

V případě zájmu o informace k tzv. kotlíkovým dotacím se můžete obracet na pracovníky oddělení administrace kotlíkových dotací – kontakty naleznete zde. Dotazy mohou být zasílány také na email kotlikovedotace@olkraj.cz.


Poslední změna 08. 01. 2019 13:41:04

© Krajský úřad Olomouckého kraje