Mikroregion Němčicko

IČ: 69724326
Vznik: 27.08.1999
Sídlo svazku obcí: Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou

Orgány svazku obcí:

  • dozorčí komise
  • správní rada
  • valné shromáždění
  • předseda, místopředseda
  • manažer

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Tomáš Pavelka Mořice 17, PSČ 798 28 předseda 05.12.2022
Kamil Štětař Pivín 234, PSČ 798 24 místopředseda 05.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a) propagace svazku a jeho zájmovém území
b) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
c) oblasti sociálních služeb,
d) oblasti zdravotnictví,
e) oblasti vzdělávání a školství,
f) oblasti rozvoje kultury,
g) požární ochrany,
h) ochrany životního prostředí,
i) rozvoje cestovního ruchu,
j) podpory podnikání,
k) zajištění dopravní obslužnosti,
l) administrativní činnosti

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnosti svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 06. 03. 2023 12:49:50