Mgr. František Jura, náměstek hejtmana

Mgr. František Jura, náměstek hejtmana

František Jura se narodil 25. ledna 1969 v Ostravě. Vystudoval Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor management sportu a trenérství. Poté absolvoval studium na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, obor andragogika.

V letech 1992 – 2000 pracoval v Městské policii v Prostějově, v letech 2000 – 2010 ve Vězeňské službě České republiky. Od roku 2011 byl generálním sportovním manažerem fotbalového klubu.

V roce 2014 se stal zastupitelem města Prostějova, kde působí v kontrolním výboru zastupitelstva a ve sportovní komisi rady.

8. listopadu 2016 byl Zastupitelstvem Olomouckého kraje jmenován do funkce náměstka hejtmana Olomouckého kraje.

Bydlí v Prostějově, je ženatý, má tři děti.

Kompetenční oblast: kultura, památková péče, tělovýchova, sport a volný čas

Náměstek hejtmana v médiích

06.11.2018 - Náměstek hejtmana František Jura ocenil trenéry a sportovní funkcionáře

Ocenění převzaly dvě desítky trenérů, cvičitelů a funkcionářů z celého regionu.

Náměstek hejtmana František Jura ocenil trenéry a sportovní funkcionáře

18.10.2018 - Kraj ocenil talentované školáky

Ocenění se udělovalo v pěti oborech - humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním, uměleckém a sportovním.

Kraj ocenil talentované školáky

24.09.2018 - Obnovená oranžerie má v rodném listu Olomoucký kraj

Rekonstrukční práce prováděli svépomocí sami zaměstnanci Flory. Kromě magistrátu a ministerstva kultury se na financování projektu podílel Olomoucký kraj.

Obnovená oranžerie má v rodném listu Olomoucký kraj

20.09.2018 - Veronika Vališová je nejlepším neprofesionálním knihovníkem Olomouckého kraje

Druhé místo obsadila Lenka Stojková z Místní knihovny ve Starém Městě, třetí skončil Tomáš Pavelka ze Zámecké knihovny v Mořicích.

Veronika Vališová je nejlepším neprofesionálním knihovníkem Olomouckého kraje

03.09.2018 - Zámecký ples proběhl ve stylu první republiky

Open-air zámecký ples ve stylu první republiky na zámku Čechy pod Kosířem byl ojedinělou akcí, která se uskutečnila v rámci hradozámecké noci, celostátního projektu Národního památkového ústavu, v sobotu 25. srpna.

Zámecký ples proběhl ve stylu první republiky

archiv aktualit »

Kontakty

Jana Adamíková
asistentka náměstka hejtmana Mgr. Františka Jury
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 876 j.adamikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 247


Poslední změna 05. 06. 2018 10:04:48

© Krajský úřad Olomouckého kraje