Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


Mgr. František Jura, náměstek hejtmana

František Jura se narodil 25. ledna 1969 v Ostravě. Vystudoval Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor management sportu a trenérství. Poté absolvoval studium na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, obor andragogika.

V letech 1992 – 2000 pracoval v Městské policii v Prostějově, v letech 2000 – 2010 ve Vězeňské službě České republiky. Od roku 2011 byl generálním sportovním manažerem fotbalového klubu.

V roce 2014 se stal zastupitelem města Prostějova, kde působí v kontrolním výboru zastupitelstva a ve sportovní komisi rady.

8. listopadu 2016 byl Zastupitelstvem Olomouckého kraje jmenován do funkce náměstka hejtmana Olomouckého kraje.

Bydlí v Prostějově, je ženatý, má tři děti.

Kompetenční oblast: kultura, tělovýchova, sport a volný čas

Náměstek hejtmana v médiích


archiv aktualit »

Kontakty

Jana Adamíková
asistentka Mgr. Františka Jury
Odbor tajemníka hejtmana
oddělení organizační
   585 508 876           j.adamikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 247


Poslední změna 15. 11. 2016 15:01:50

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU