Lidé v kraji jsou spokojeni s kulturním vyžitím. Ukázaly to výsledky průzkumu

29. 02. 2024

V rámci výzkumu provedeného v Olomouckém kraji v říjnu loňského roku byl podrobně zkoumán charakter kulturní participace obyvatel našeho kraje. Cílem dotazníku bylo zjistit úroveň účasti obyvatel na kulturních službách na území Olomouckého kraje, včetně jejich spokojenosti s kulturními organizacemi a kulturními akcemi, které kraj dlouhodobě podporuje. Součástí průzkumu byly také otázky týkající se dostupnosti kultury, kulturní angažovanost obyvatel kraje či výdaje domácností na kulturu. Výsledky této studie přinášejí zajímavé informace o kulturních zájmech a aktivitách populace v našem regionu.

„Průzkum v oblasti kultury ukázal, že většina dotazovaných je spokojena s kulturním vyžitím v rámci Olomouckého kraje. Jsem tomu rád, protože regionální kulturu a památkovou péči stabilně podporujeme. Jen v loňském roce kraj z rozpočtu vydal na podporu dotačních titulů v oblasti kultury celkem 61 milionů korun, letos to bude o šest milionů více,“ řekl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Dle dotazovaných Olomoucký kraj vyniká v oblasti kulturních památek, což si myslí 37 % tázaných, naopak zaostávají hudební festivaly a koncerty. Více než polovina všech respondentů nejčastěji navštěvuje divadla (57 % tázaných) a kina (54 % tázaných). Z výsledků výzkumu lze vidět poměrně velký rozdíl mezi kulturními organizacemi sídlícími v Olomouci, které zná většina respondentů a mezi organizacemi sídlícími v ostatních lokalitách kraje. Mezi nejznámější kulturní instituce patří Moravské divadlo Olomouc, které zná 93 % tázaných, dále Vlastivědné muzeum v Olomouci a Moravská filharmonie (obě zná 87 % respondentů).

Poměrně velká část obyvatel Olomouckého kraje překvapivě získává informace o kulturním dění prostřednictvím tradičních plakátů a vývěsek (43 % tázaných). Je to hned druhá nejčastěji zmiňovaná možnost po jasně vedoucích sociálních sítí. Co se týká výdajů domácností na kulturu, pohybují se nejčastěji do 1000 Kč měsíčně.

„Provedený výzkum byl v takovém rozsahu realizován v Olomouckém kraji poprvé. Výsledky jsou pro nás velmi cenné a jsou v podstatě startovací metou pro následující období. Věřím, že s časovým odstupem 3-5 let bude podobný výzkum opět realizován, abychom byli schopni zjistit vlastní sebe evaluaci v časové řadě, doplnil Jan Žůrek, radní pro kulturu.

Kompletní výsledky Výzkumu kulturní participace obyvatel Olomouckého kraje najdete níže v přiloženém souboru nebo ZDE, a to po rozkliknutí stránky v její dolní části - sekce Dokumenty ke stažení.

Lidé v kraji jsou spokojeni s kulturním vyžitím. Ukázaly to výsledky průzkumu
Soubor typu pdfKultura v Olomouckém kraji - výzkum kulturní participace obyvatel kraje(1,7 MB)stáhnout


Poslední změna 29. 02. 2024 15:37:34