Lékařská pohotovostní služba v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj zajišťuje v souladu s § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění ve spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb lékařskou pohotovostní službu v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, pohotovostní službu v oboru zubní lékařství a lékárenskou pohotovostní službu.

Lékařská pohotovostní služba je ambulantní péče poskytovaná pacientům v případě náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění v době mimo pravidelnou ordinační dobu ambulantních zdravotnických zařízení; není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné úkony, pokud snesou odklad do řádných ordinačních hodin praktických lékařů nebo ambulantních specialistů.

Poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé a lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost je pro obyvatele Olomouckého kraje zajištěno ve všedních dnech v době 15:00 do 7:00 hodin a o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě. Služba je poskytována poskytovateli zdravotních služeb Fakultní nemocnice Olomouc, AGEL Středomoravská nemocniční a.s. (Nemocnice AGEL Šternberk, Nemocnice AGEL Přerov a Nemocnice AGEL Prostějov), Nemocnice Šumperk a.s., Nemocnice AGEL Jeseník a.s. a Nemocnice Hranice a.s.

Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství je pro obyvatele Olomouckého kraje zajištěna o sobotách, nedělích a svátcích. Ve všedních dnech je neodkladnou péči (ošetření akutního stavu) povinen poskytnout v průběhu své pravidelné ordinační doby každý poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství.

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb v oboru zubní lékařství v Olomouckém kraji  je dostupný zde: https://nrpzs.uzis.cz/index.php?q=&Submit=Vyhledat&kraj=CZ071&okres=&obec=&obvod=&obor=Z00&forma=&druh=¢rum=&pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost&token=a87c560615020bf702e2a08f24f8a0702163d8ab574fa995dc3fc4bbbd5cfca9

 

Pohotovostní službu v oboru zubní lékařství poskytuje v Olomouci o sobotách, nedělích a svátcích v době od 8:00 do 16:00 hodin Fakultní nemocnice Olomouc, kde jsou i mimo tyto hodiny ošetřeni pacienti s akutními život ohrožujícími a krvácivými stavy. Na Šumpersku a Jesenicku je pohotovostní služba v oboru zubní lékařství zajišťována o sobotách, nedělích a svátcích v době od 8:00 do 12:00 hodin ve spolupráci s Oblastní stomatologickou komorou Šumperk - Jeseník v ordinacích poskytovatelů zdravotních služeb dle níže přiložených rozpisů.

 

Podrobné informace o způsobu poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství jsou dostupné na webových stránkách České stomatologické komory https://www.dent.cz/agendy-komory/provozovani-zubni-praxe/15949af8-91ae-4b74-8122-ce733dc770a8

Informace o zajištění lékárenské pohotovostní služby v Olomouckém kraji jsou dostupné zde: https://www.olkraj.cz/lekarenska-pohotovostni-sluzba-v-olomouckem-kraji-cl-3932.html

 

Soubor typu xlsxLekarska-pohotovostni-sluzba-v-OK-od-1-3-2024.xlsx(15,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxLPS- 2024 - Šumperk(18,5 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsxLPS - 2024 - Jesenik(15,4 kB)XLSX | PDF

Kontakty

Bc. Marek Puszkailer DiS.

referent pro řízení o přestupcích
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví
   585 508 579 m.puszkailer@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1120


Poslední změna 26. 02. 2024 15:13:35