Lékařská pohotovostní služba v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj zajišťuje v souladu s § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění ve spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb lékařskou pohotovostní službu v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství. Poskytovateli uvedených pohotovostních služeb jsou Fakultní nemocnice Olomouc, Středomoravská nemocniční a.s., odštěpné závody Nemocnice Prostějov, Nemocnice Přerov a Nemocnice Šternberk, Jesenická nemocnice a.s., Nemocnice Šumperk a.s. a Nemocnice Hranice a.s. Informace o době, ve které je lékařská pohotovostní služba poskytována, jsou uvedeny níže.

Lékařská pohotovostní služba v oboru zubní lékařství v okresech Šumperk a Jeseník je zajišťována ve spolupráci s Oblastní stomatologickou komorou Šumperk o sobotách, nedělích a svátcích v době od 8:00 do 12:00 hodin dle níže přiloženého rozpisu.

 

Soubor typu pdflekarska-pohotovostni-sluzba-v-ok-2018-aktualizace-k-1-7-2018.pdf(202,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsZubní LPS Šumperk 2018(63 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsZubní LPS Jeseník 2018(47,5 kB)XLS | PDF

Kontakty

Magda Szymszová
referent pro Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví
   585 508 579 m.szymszova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1120


Poslední změna 14. 11. 2018 10:45:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje