Krajští zastupitelé schválili nové dotační programy na rok 2016

21. 12. 2015

Hlavním důvodem změny dosavadního způsobu přidělování dotací je snaha o přehlednější proces poskytování dotací z rozpočtu kraje. Krajští zastupitelé v pátek 18. prosince schválili nové dotační programy i jejich pravidla. Na webu Olomouckého kraje budou vyhlašované dotační programy zveřejněny v pondělí 21. prosince.

Od roku 2016 budou dotace bez oborového zaměření zrušeny a místo nich je velmi výrazně rozšířen seznam poskytovaných krajských dotací v jednotlivých oblastech. Kromě nárůstu dotačních programů byl také nově vytvořen takzvaný vzorový dotační program, který posloužil k přípravě konkrétních dotačních programů.

Pravidla pro krajské dotace na rozdíl od minulých let obsahují mimo jiné i přesnější kritéria hodnocení žádostí o dotace a přehlednější podmínky pro poskytování dotací,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil s tím, že většina nových dotačních programů bude vyhlášena ještě v prosinci.

O dotaci však bude možné žádat až 30 dnů po vyhlášení, tedy koncem ledna 2016. Od vyhlášení programu do zahájení příjmu žádostí bude mít každý zájemce o dotaci zhruba měsíc čas na nastudování podmínek dotačních programů a seznámení se s technikou podávání žádostí,“ dodal hejtman Rozbořil.

Na webu Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz/dotace2016 bude k dispozici také cvičná žádost o dotaci, na které si zájemce může vyzkoušet podání žádosti, a to až do chvíle, než bude zahájen ostrý sběr žádostí o dotace. Tato stránka bude funkční od 21. prosince.

Prozatím jsou veškeré obecné informace k novým dotačním programům k dispozici jednak na Informačním portálu pro občana v části Informace k dotačním programům Olomouckého kraje a také v části Příspěvky, granty a dotace – Krajské dotace a příspěvky – 2016. Zájemci zde naleznou i seznam krajských dotačních programů pro rok 2016 včetně jednoduchého manuálu pro žadatele o dotaci.

Olomoucký kraj bude informace postupně doplňovat a od 21. prosince zde zveřejní nově vyhlašované dotační programy, jejichž pravidla budou dnes schvalovat zastupitelé kraje.

Příklady nových dotačních programů:

Podpora prorodinných aktivit

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit

Program na podporu mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů

Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2016

Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava

Podpora kinematografie v turistickém regionu Jeseníky

Podpora ozdravných a rehabilitačních pobytů pro specifické skupiny obyvatel

Podpora regionálního značení

Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy

a další

Ilustrační foto


Poslední změna 21. 12. 2015 09:21:40

© Krajský úřad Olomouckého kraje