Kraj se znovu připravoval na povodně

08. 11. 2018

Další velké cvičení, jehož tématem byly povodně, proběhlo v Olomouci od 6. do 7. listopadu. Simulace krizového stavu byla tentokrát zaměřena na zajištění materiálních zdrojů. Dva perné dny prověřily spolupráci hejtmanství s městy a vesnicemi, zapojily se také všechny složky integrovaného záchranného systému i několik ministerstev.

„Cvičení simulovalo stoletou povodeň na řece Bečvě a Moravě. Scénář počítal s tím, že voda zatopila mnoho domů, ale také strategických objektů, jako jsou například nemocnice nebo elektrárny,“ uvedl k náplni akce Zdroje 2018 hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

V průběhu prvního dne lidé řešili problémy, které souvisely přímo se záplavovou vlnou – hledali vhodné ubytování pro evakuované obyvatele nebo zajišťovali náhradní zdroje elektřiny. Druhý den se krizový štáb potýkal s odstraňováním následků velké vody, a obstarával proto například vysoušeče, řešil stavbu náhradních přemostění nebo dezinfekci objektů a zatopených studen.

„Na krizový štáb Olomouckého kraje přicházely jednotlivé požadavky z obcí, které byly rozhodnutím hejtmana řešeny v rámci celého kraje. Pokud nebylo možné vykrýt tyto potřeby ze zdrojů na našem území, byly dále postoupeny ústřednímu krizovému štábu Správy státních hmotných rezerv ČR, který je řešil na úrovni státu,“ dodala vedoucí krizového řízení Olomouckého kraje Alena Hložková.

Na záplavy se Olomoucký kraj připravuje opakovaně. Například letos na jaře uspořádal rozsáhlé cvičení Povodeň 2018, které trvalo tři dny a zúčastnily se ho stovky lidí.

Kraj se znovu připravoval na povodně
Kraj se znovu připravoval na povodně
Kraj se znovu připravoval na povodně
Kraj se znovu připravoval na povodně
Kraj se znovu připravoval na povodně
Kraj se znovu připravoval na povodně


Poslední změna 08. 11. 2018 11:34:12

© Krajský úřad Olomouckého kraje