Kraj připravuje výzvu „Podpora inovačního prostředí“

06. 04. 2016

Olomoucký kraj připravuje výzvu „Podpora inovačního prostředí“ administrovanou Operačním programem Zaměstnanost, jejímiž adresáty budou mimo jiné i nestátní neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb. Bude platit od 30. dubna do 30. listopadu a míra podpory dosáhne až 90,86 % podílu EU.

Podporovanými aktivitami bude vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací. Výzva se zaměří na čtyři oblasti, jejichž cílem je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy:

1.    Datové platformy se snaží identifikovat datové zdroje a použít je ve formě otevřených dat pro zvýšení efektivity veřejného, podnikového a neziskového sektoru při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

2.    Znalostní platformy nebo tvorba a rozvoj kapacit pro advocacy (v oblastech bezdomovectví, mladiství opouštějící ústavní výchovu, sociálně vyloučené lokality, stárnutí populace, onemocnění duševního charakteru, migrace, vězeňství).

3.    Akcelerátory/Inkubátory svými aktivitami podporují nová řešení (projekty), která reagují na přetrvávající nebo hrozící sociální problémy v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy

4.    Investice do impaktů má vytvořit podpůrnou infrastrukturu, která pomůže rozvoji trhu sociálního kapitálu a bude motivovat zúčastněné aktéry (ziskový a neziskový sektor) k cílenému vytváření, prokazování a zhodnocování inovačního a udržitelného sociálního impaktu.

Oprávněnými cílovými skupinami jsou:

·         uchazeči o zaměstnání,

·         zájemci o zaměstnání,

·         osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k (vyššímu) věku,

·         osoby pečující o malé děti,

·         uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let,

·         osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou,

·         poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a jejich zaměstnanci,

·         osoby pečující o jiné závislé osoby,

·         zaměstnanci NNO a sociálních podniků,

·         zaměstnavatelé a zaměstnanci,

·         osoby samostatně výdělečně činné,

·         orgány veřejné správy a jejich zaměstnanci,

·         veřejnost.

Více informací naleznete v přílohách a na stránkách operačního programu zde.

Soubor typu pdfVýzva OPZ(293,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPodporované aktivity(349,4 kB)stáhnout


Poslední změna 08. 04. 2016 09:17:50