Kraj přidal pět miliónů navíc na přechody pro chodce

03. 05. 2023

Hejtmanství rozdělí necelých deset miliónů korun na vybudování přechodů pro chodce a dalších prvků, které zvýší bezpečnost silničního provozu. To je více, než původně předpokládalo. Kraj totiž ve svém rozpočtu nejprve vyčlenil na tyto účely finanční prostředky ve výši pěti miliónů korun. Částka však pro velký zájem nebyla dostačující.

„Protože v jiných dotačních programech v oblasti dopravy jsme nevyčerpali celou částku, kterou jsme pro žadatele měli připravenou, rozhodli jsme se peníze přerozdělit tak, aby zůstaly v dopravě. Proto jsme navýšili dotační program na zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce,“ zdůvodnil rozhodnutí Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Dotační program si polepší o nevyčerpané finanční prostředky z jiných dotačních titulů, a to ve výši necelých pěti miliónů korun.

„Celkových deset miliónů korun poslouží nejen na samotné přechody pro chodce, ale také na instalaci jejich oboustranného nasvětlení, na budování chodníků a autobusových zastávek včetně bezbariérových úprav,“ dodal náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha.

Kraj přidal pět miliónů navíc na přechody pro chodce


Poslední změna 03. 05. 2023 14:44:14