Kraj podpoří oděvní výrobu

13. 03. 2018

Dlouhodobé problémy v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu v regionu bude řešit Olomoucký kraj. Jeho zástupci proto podepsali Regionální sektorovou dohodu, která má pomoci dalšímu rozvoji tohoto odvětví.

Textilní průmysl má v Olomouckém kraji velice silnou tradici. Věřím, že Regionální sektorová dohoda pomůže při řešení dlouhodobých problémů v tomto odvětví,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Šoltys.

Olomoucký kraj je historickou Mekkou oděvního průmyslu. Ten ale v posledních 25 letech prošel komplikovaným vývojem.

Všichni signatáři Regionální sektorové dohody se teď zaměří na rozvoj oděvního průmyslu a jeho opětovné pozvednutí. Budou také reagovat na potřeby perspektivních výrobců a jejich aktuální i dlouhodobou poptávku po kvalifikované pracovní síle.

Hlavním cílem Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj je koordinovat aktivity, které mohou mít kladný vliv na vývoj směřující k dostatku vzdělaných pracovníků na trhu práce a také zvýšení zájmu žáků základních škol ve sféře textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek.

Kraj podpoří oděvní výrobu
Kraj podpoří oděvní výrobu
Kraj podpoří oděvní výrobu
Kraj podpoří oděvní výrobu
Kraj podpoří oděvní výrobu
Kraj podpoří oděvní výrobu
Kraj podpoří oděvní výrobu
Kraj podpoří oděvní výrobu
Kraj podpoří oděvní výrobu


Poslední změna 13. 03. 2018 13:12:33

© Krajský úřad Olomouckého kraje